Portfolio - The Nut House

Spiral

Meßbunhof Building Staircase, Hamburg, Germany.